Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZDRAVÍ A VÝCHOVA

 

 PAMATUJ !

 

 

1. Pamatuj, že pes je živá bytost.
2. Respektuj jeho biologické potřeby: žízeň, hlad, horko atd...
3. Poznej svého psa a opírej se o jeho dobré vlastnosti.
4. Učení nemusí být mučení, raději odměnuj než trestej.
5. Buď trpělivý.
6. Buď důsledný.
7. Připusť si, že pes díky svým smyslům ví někdy více než ty.
8. Udělá-li pes něco špatně, hledej nejprve chybu u sebe.
9. Nebuď nadměrně ctižádostivý a uměj prohrávat.
10. Buď psovi dobrým vůdcem smečky a měj ho rád.


použito z knihy: LOVEČTÍ PSI - výchova a výcvik od autorů: Vladimír Hanzal - Václav Vochozka (nakladatelství: DONA v roce: 1996)

 

VÍTACÍ CEREMONIÁL

Při seznamování dvou psů či psa a člověka dochází mnohdy k problémům a většinou jsou způsobeny právě neznalostí lidí o „pravidlech vítacího ceremoniálu. Často slyšíme věty – oba vrtěli ocasem a pak se stejně „chytli“ nebo natáhl jsem ruku, aby si ji očichal a on mne potom kousl… Z uvítacího ceremoniálu můžeme vcelku spolehlivě odvodit, zda oba jedinci budou spolu „kamarádit“.

Dva psy (feny) seznamujeme vždy tam, kde ani jeden z nich nemá své teritorium nebo není v jeho blízkosti. Vítací rituál je velmi důležitý, vzhledem k tomu, že zvířata mají automaticky v genech, aby cizince vítala s nedůvěrou. Prvním znakem pro nás je pohled. Upřený pohled je znakem nadřazenosti a jeden z nich by měl provést uklidňující gesto – vyhnout se tomuto upřenému pohledu, tzn. sklopit, přivřít nebo odvrátit oči. Potom psi začínají opatrným očicháváním čenichů a pak genitálií. Přichází vzájemné naznačení postavení. Za normální situace podřízený pes bude aktivně naznačovat svoji podřízenost. Sklopí uší, stáhne pysky, přihmouří oči nebo bude druhého olizovat kolem pysků. Pokud je podřízenost velká, lehne si na záda, čímž vyzývá k očichání genitálií, případně utrousí i krapet moči, aby svoji podřízenost zdůraznil. Podřízený pes se vlastně chová jako štěně a tím vyzývá dominantního k rodičovskému chování. Dominantní pes, pokud je mu tato přátelskost blízká, mírně sklopí uši, trochu přivře oči, odvrátí hlavu, čímž odkryje hrdlo. V této chvíli už by nám mělo být jasné, že se nepotkali dva dominantní jedinci, kteří si to potřebují ujasnit „bojem“. Ovšem samozřejmě tenhle výklad neplatí tam, kde je některý jedinec patologicky agresivní. Ještě je na místě se zmínit o vrtění ocasem. Pes sice vrtí ocasem a tím vyjadřuje radost, ale způsob vrtění vyjadřuje určité signály. Přátelský pes vrtí ocasem ve více méně horizontální poloze, aby na sebe upoutal pozornost. Dominantní pes vrtí ocasem pomalu a především vztyčeným ocasem, čímž dává najevo svoje postavení. Podřízenost se projevuje při vrtění svěšeným ocasem. Při pasivní podřízenosti (především u štěňat), kdy pes utrousí v leže pár kapek moči vrtí ocasem z důvodu, aby pach co nejvíce rozšířili a tím druhého uklidnili. Mírné vrtění a u toho svěšený ocas nemusí znamenat jen podřízenost, ale i určitou nejistotu.

Při seznamování člověka a psa nemusíme až tak důsledně odcházet z teritoria, ale především nejdeme ke psovi s nataženou rukou!!! Není na škodu přikrčit se, ale hlavně odvrátit hlavu, aby jste se vyhnuli upřenému pohledu. Naše chování musí být sebejisté a přátelské, ale teď už musíme nechat na psovi, aby učinil další krok. Většina psů po tomto uvítacím ceremoniálu Vás přivítá bez zábran. Opět zdůrazňujeme, že toto vše neplatí u psů s patologickou agresivitou.

 

autor: Radek a Lída FIALOVI
 

Změny povahy v dospívání

Na našich akcích (ale i jinde) je často slyšet větu: ..“On byl tak hodný a poslušný a teď…“. Dospívání je proces změn nejen u lidí, ale u všech živých tvorů, proto jsme pro Vás dnes vybrali opět jednu kapitolu od pana Trumlera:
Běžné změny chování spojené s dosažením určitého věku se vyskytují zvláště tam, kde jsou ve vztahu člověka a psa nedobré předchozí zkušenosti. Ale i ten, kdo se nedopustil žádných chyb, se přesto dočká toho, že s jeho psem začnou být určité potíže.
Zhruba od počátku pátého měsíce věku se zdá, jakoby se od nás pes trochu odtahoval. To je normální a nemusíme se tím zneklidňovat. V této době se totiž mladí pokoušejí, pokud možno bez starých, tedy na vlastní pěst, prozkoumávat místo, kde žijí. Hrají si na smečku, vytváří si hierarchii, musí být opatrnější. Vymaňují se přece přechodně (na hodiny) z rodičovského dozoru. Přesto stále uznávají autoritu vůdce smečky. V tomto věku poprvé vedení smečky přibírá mladé členy k lovu. Odtud tedy pramení neklid, který můžeme často pozorovat. Protože jsme však většinou my lidé často již s pejskem podnikali delší výlety, neprojevuje se tato fáze nijak nápadně.
Mnohem důležitější změny se pak ale odehrávají kolem devátého měsíce života. V té době začíná být většina psů vzpurných, klackovitých – chovají se jako výrostci. Nabýváme dojmu, že celá dosavadní výchova byla k ničemu. Ale nemějte strach. Pokud byla výchova skutečně dobrá měla smysl. Jen právě v této době nesmíme povolit. Všechno je to úplně jednoduché: menší, nepodstatné věci budeme jednoduše přehlížet, ale všechno ostatní, co ruší navyklý denní řád, zcela rozhodně a bez rozčilování potlačovat, důsledně a neúnavně. Příčina tohoto jevu je opět ve smečce – mláďata se v tomto věku vydávají na zkušenou, bez dosavadního učitele. Při tom se oddělují sourozenci. Každá mladá vlčice jde sama, samci se však vypravují společně. Někteří se nevydávají nikam, ale zůstanou raději u starých. Takovéto přeskupování musí být přirozeně dobře připraveno, proto mladí začínají už v devíti měsících „šťourat“ do ostatních, vyměňují si s ostatními názory, přehnaně zdůrazňují svou nezávislost. Když si ujasníme tyto okolnosti, lépe svému psu porozumíme a poučíme ho o tom, že on bude ten, který zůstane trvale v našem hnízdě, ať se mu to líbí nebo ne! Pes to uzná a když kritický měsíc pomine, bude nám za toto moudré rozhodnutí vděčný. Zůstat doma je přece mnohem příjemnější…
Zcela zvláštní, ba dokonce klíčovou proměnu pak pes prodělá v osmnáctém měsíci života. V této době se rozhoduje o způsobu našeho dalšího soužití se psem. Teď se teprve ukáže, co si vzal z našich výchovných lekcí. Pokud jsme se nedopustili žádné rozhodující chyby, duševní dozrávání našeho psa možná ani nezaznamenáme, všechno bude nadále harmonicky probíhat jako doposud. V optimálním případě zjistíme, že náš pes se stal skutečně sebevědomým, působí dospěleji a budí dojem sounáležitosti s námi.
Bohužel často je tomu úplně jinak a právě v této době budeme muset splatit účet za chyby, jichž jsme se dopustili. Až do tohoto věku se pes podřizoval nevyhnutelnostem – teď ho však přestane bavit hrát dále hloupého. Tam, kde se v rodině nenajde nikdo, kdo by byl schopen rozhodujícího slova, se např. bude snažit převzít úlohu vůdce smečky. Pro psa je totiž nepředstavitelná skupina bez disciplinovaného vedení, které ví, co chce. Proto on sám začne vychovávat své lidské partnery, ovšem zároveň požaduje bezpodmínečnou poslušnost. Na procházkách bude chtít rozhodovat o tom, kterou cestou se vydat, doma zase o tom, kdo nás smí a kdo nesmí navštívit. Pokud to nebudeme respektovat, potom na nás i zlostně zavrčí, vycení zuby a – když to nepůjde jinak – pro výstrahu se po nás ožene. Toto chování nemá nic společného s tím, že by pes byl zlý. Zcela naopak – cítí se za nás zodpovědný, myslí to s námi dobře, proto je toho mínění, že bez jeho vedení bychom byli úplně ztraceni. V tomto čase se může stát zase hodným a poslušným pouze u silných osobností, které ho převyšují sebedisciplínou a důsledností. Když se tedy pes pokouší umístit na špičce lidské rodiny, zcela jednoznačně to znamená, že v ní nenašel svoji jistotu a nyní, když je sám dospělý, musí chtě nechtě roli vůdce smečky převzít sám. Dělá jen to, co je jeho přirozenost.
Mnohem problematičtější je, když jsme se v mládí našeho psa dopustili hrubých přestupků proti jeho přirozenosti. Teď nám předloží účet. Kdo byl toho mínění, že mladému psu je nutno „ohnout hřbet“, kdo svého psa stále jen potlačoval, aniž by mu poskytl sebemenší prostor k duševnímu rozvoji, ten musí počítat s tím, že osmnáctiměsíční pes při nějaké zdánlivé zámince exploduje. Všechno, co se v něm po dlouhou dobu hromadilo, najednou vybuchne ve formě přehnané agrese. Psi, kteří prošli ve svém mládí více rukama a na nichž si vyzkoušelo své „umění“ několik různých „krotitelů“ mohou reagovat podobně, ačkoliv nový majitel mu nikdy nic špatného neudělal.
To byly dva extrémní případy psa:
- jeden přejímá vůdcovství ve smečce
- druhý se mstí za prožitý útlak
Mezi těmito extrémy existuje tolik přechodů, kolik existuje psů a jejich majitelů. Zpravidla potom slýcháme, že se objevila ta nebo ona „moucha“, „zlozvyk“ nebo jak to všelijak lidé nazývají, které pes před tím neměl. Jeden už tak dobře neposlouchá, druhý odmítá spát na chodbě, třetí si začal otvírat dveře, další vrčí, když se někdo přiblíží ….A vždycky slyšíme komentář: To až dosud nikdy nedělal!
Jedno je naprosto jasné: pokud dospělý pes není takový, jakého jsme si vysnili, neměli bychom z toho obviňovat psa. Většinou jsou to zážitky z mládí, které prodělal s jinými lidmi nebo námi samotnými, které zformovaly jeho charakter.
Jen pro úplnost se zmíníme o tom, že u mnoha psů můžeme pozorovat změnu v povaze ve třech letech věku. V tom případě se většinou jedná jen o další upevňování charakteru doprovázeného klidnějším, skoro by se chtělo říct důstojnějším chováním.

Z knihy „ Pes mezi lidmi“ – Eberhard Trumler, str. 100 - 103
 

autor: Eberhard Trumler

KRYTÍ - PŘIPOUŠTÍME FENU

 

Připouštíme fenu, krytí
Stanovit dobu vhodnou ke krytí činí stále obtíže, zvláště u nezkušených chovatelů. Lze použít více postupů, ovšem s různou vypovídací hodnotou:
 
 • Změny v charakteru výtoku - optimální termín provází změna krvavého výtoku na růžový až zcela světlý. Tento způsob má omezenou platnost, protože u některých fen se během celého hárání nemusí objevit krvavý výtok, u jiných přetrvává i přes fertilní období.
 • Svolnosti k páření, která se zjišťuje přibližně v den LH peaku, přičemž vlastní páření by mělo následovat za 3-4 dny. Některé feny se však nenechají nakrýt ani na vrcholu říje, jiné kdykoli.
 • Délka hárání, a to 10.-12. den, ale u některých fen z důvodu velké variability délky hárání může být krytí 10. den opožděné, u jiných 15. den ještě předčasné.
 • Vaginální cytologie, která podává informaci více o estrogenizaci feny, méně však o ovulaci a časném diestru. Z těchto důvodů může být interpretace nálezu obtížná a nepřesná.
 • Stanovení hladiny progestronu v krevním séru. Na základě koncentrace progesteronu lze poměrně přesně určit fázi pohlavního cyklu feny a navíc v průběhu hárání upřesnit optimální dobu ke krytí. Lze určit nejvhodnější termín ke krytí stanovením koncentrace progesteronu již s několikadenním předstihem.
Stanovení hladiny progesteronu je metoda nejpřesnější!!
 
Určení termínu krytí u fen v závislosti na koncentraci progesteronu.
hladina progesteronu
fáze pohlavního cyklu
doporučený termín krytí
pod 2 ng/ml
proestrus
opakované vyšetření za 3-5 dní
2–3 ng/ml
den LH peaku
opakované vyšetření nebo krytí za 3-4 dny
3,1–4,5 ng/ml
období po LH peaku
krytí za 2-3 dny
4,6–8 ng/ml
období po ovulaci
krytí za 1-2 dny
8,1–16 ng/ml
ukončení fertilního období
krytí ihned
V některých laboratořích udávají zjištěné koncentrace progesteronu v nmol, proto je nutný přepočet na ng: výsledek v nmol/l děleno 3,18 = ng/ml.
U fen s atypickým průběhem pohlavního cyklu se při tomto termínování podstatně zvyšuje šance na jejich zabřeznutí. Další výhoda spočívá v tom, že lze opakovaným vyšetřením diagnostikovat i patologické stavy hárání, zejména pak anovulační cykly.

 

ŘÍJE - ESTRUS

 

U psa se objevuje říje dvakrát v roce.
Pohlavní dospělost u velkých plemen bývá až ve 12 měsí­cích. Připouštění se však doporučuje až v chova­telské dospělosti, kdy jsou psi již tělesně dosta­tečně vyspělí. Tedy ve 2,5 - 3 letech. Říje a oplodnění je projevem druhého základního instinktu, zachování druhu. (Prvním je zachování jedince.) Je to tak složitý děj, že se jej přímo zúčastňuje nejméně pět ze základních devíti hormonů mozkového podvěsku a pak dal­ších deset druhů hormonů, které se tvoří jinde než v hypofýze.

Je fyziologickým stavem organismu, způsobeným činností pohlavních žláz.Teprve v období „pohlavní dospělosti" mozkový podvěsek (hypofýza) výrazně zesílí vylučování hormonů, které stimulují činnost pohlavních žláz a celý or­ganismus náhle změní své chování. Dostavuje se říje. Pokud fena není v říji, dovede svůj nezájem o psa rychle vysvětlit.

Říje feny má čtyři období:
Přípravná fáze - proestrus
Fena vábí psy, ale zatím není ochotná ke kopula­ci.

 

Vlastní říje - estrus

 

Poříjová fáze

 

Diestrus - mezidobí,
U plemen, která mají říji dvakrát do roka, trvá anestrus asi čtyři měsíce.

 

Falešná březost

 

Svázání.

Při krytí - koitu - psa, které ve srov­nání s jinými živočišnými druhy trvá poměrně dlouho, dochází ke svázání v důsledku kulovité­ho zduření střední části topořivého tělesa močo­vé trubice, které je v pochvě feny uzavřeno sil­ným stahem poševní svaloviny. Tento jev je běžný pouze u některých šelem (psovití, medvědovití a kunovití) údajně proto, že samci těchto druhů ejakulují sperma pouze po jednotlivých kapkách, které se musí dostat do těsné blízkosti děložního hrdla. Kontakt pyje s děložním krčkem při dlouhodobé ejakulaci by mohl být ohrožen vyklouznutím pyje. Protože je penis sevřen po­měrně vysokým tlakem, vyvinula se u psovitých, kunovitých a medvědovitých také pyjová kost (os penis), která chrání močovou trubici před stisknutím a zabezpečuje její průchodnost. Svázání trvá obvykle 25 - 30 minut, ale jsou po­psány i případy v délce 1,5 hodiny. K oddělení obou partnerů dojde po samovolném odkrvení penisu a uvolnění poševních svalů. Zvířatům je třeba popřát klidu a neobtěžovat je zbytečnou pozorností. se projevuje u neoplodněných fen, u nichž vydatné krmení, nedostatek pohybu a tedy nedostatek jiného rozptýlení či motivace, vyvolají 4.-6. týden po říji zvětšování břicha i mléčných žláz a změny v chování. Jde vlastně o projev hysterie. Tyto příznaky trvají 10-15dnů.kdy mizí překrvení po­chvy a v poševním výtěru převládají leukocyty. Žlutá tělíska jsou ve funkci, připravují děložní sliznici k zahnízdění zárodku - k implataci - a za­stavují další ovulaci. V případě oplodnění je toto období součástí gravidity. V případě, že nedošlo k oplodnění, jsou žlutá tělíska ve funkci asi 40 dní, zanikají a pak nastává anestrus, tj. období bez ovulací, žlutých tělísek a s nízkou úrovní po­hlavních hormonů, a tedy i bez vyhledávání po­hlavních partnerů. V případě gravidity zánik žlu­tých tělísek připravuje porod a pak nastává péče o mláďata v rozmezí asi 6 - 8 týdnů.- metestrus trvá 3-5 dní. V tom­to období začíná fena odmítat psa, ve vaječnících se tvoří žlutá tělíska.trvá individuálně 2-4-5dní. Fena je svolná k pohlavnímu styku. V této fázi se množství výtoku z pochvy zmenšu­je a jeho barva se mění ve slámově žlutou. Ve výtěru převládají zrohovatělé výstelkové buňky. Pokud si chovatel není jistý stanovením doby připuštění, pak mu může účinně pomoci odbor­ník. Jednou z metod je zjistit nejvhodnější dobu krytí feny podle bar­vy opakovaných výtěrů z pochvy. V okamžiku, kdy se sytě červený výtok mění na hnědočervený až špinavě růžový, lze nakrývat samce, zatímco špinavě žlutá barva výtěru je příznakem konce optimální doby krytí. Další metodou je cytologické vyšetřování poševních výplachů a stanovení hormonů v krvi. Připouštění se doporučuje desátý až dvanáctý den, tj. 9 - 11 dní od počátku proestru, a pak opa­kovat po 24 až 48 hodinách. První ovulace nastá­vá asi sedmý den proestru, ale průběžně může probíhat až do dvacátého třetího dne po začátku přípravné fáze. Vajíčko je schopné oplodnění podle některých třetí den po ovoluci, podle ji­ných již v den ovulace. Spermie jsou fertilní -schopné oplodnit vajíčko ještě sedm dní po koitu.trvá 1 - 2 týdny, průměrně 9 dní a projevuje se sníženou posluš­ností, neklidem, zduřením stydkých pysků, aro­matickým výtokem z vulvy, který bývá krvavě zabarvený. Pokud se fena olíže, nebo překrvení pochvy je slabé, může výtok uniknout pozornosti chovatele. V poševním výtěru převládají červené krvinky. (Tento výtok nemá nic společného s menstruací, která je pouze u primátů a nikoliv u šelem.)

 

AUTOR :KNFP
 

 

 

 BOUDA PRO FUNDLÁKA S VERANDOU

 

 

Pokud jste se rozhodli, že svého černého mazlíka ubytujete v boudě, nezapomínejte na to, že fundlák je pes velmi společenský a na svoji "rodinu" si velmi potrpí. Nedejte se mýlit, že když je venku "ve svém", že vaši společnost již nepotřebuje. Opak je pravdou. I to, že vám odpadnou vycházky s miláčkem, je hrubý omyl. VAŠI SPOLEČNOST TOTIŽ POTŘEBUJE !!!!! DENNĚ!!!

 

 

UŽÍVÁNÍ BOUDY

 

Fundlák snáší velmi dobře nízké teploty - tedy i mráz, ale POZOR!, jen když je zcela zdravý. Myslete tedy na jeho zdraví a než jej "ubytujete venku", možná není na škodu navštívit veterináře a nechat jej prohlédnout. Ani vy nechodíte s angínou po horách v zimě, že....

A hlavně: bouda není věznice, tedy do ní psa nezavíráme za trest!!! (i to jsem už viděl).

Na boudu psa zvykejte od mala. Pozdější zvykání je poněkud obtížné.

 

UMÍSTĚNÍ BOUDY

Vzhledem k výše uvedené vazbě NF na svoji "rodinu", je důležité umístit boudu tak, aby měl možnost výhledu na dění "doma" (pokud je to možné).

Boudu umístěte na suché místo, nejlépe chráněné před povětrnostními vlivy. Myslete také na možnost výběhu spojenou s vyprazdňováním psa. Ať "nebydlí" na nebo u žumpy.

 

MATERIÁL NA BOUDU

Nejlepším a nejosvědčenějším materiálem na boudu je dřevo. Také popisovaná bouda je ze dřeva.

Pokud budete používat tepelnou izolaci, myslete na její hygienické vlastnosti a možnosti. O tepelné izolaci si ještě povíme dále.Také budete potřebovat nějakou krytinu na zastřešení boudy, Tady je více možností - od oplechování po lepení tzv. Bonnského šindele (bitumenový střešní šindel), vlnovek atd. podle vámi zvoleného spádu střechy.

 

(vyobrazení: © Tomáš Páč, 2006)

 

VELIKOST BOUDY OBECNĚ

Ložnice boudy by měla mít takovou velikost, aby si ji její obyvatel mohl "vyhřát" vlastním teplem a zároveň mít možnost normálního pohybu. Připočítejte asi 300 až 200 mm k délce psa a 150 až 200 mm k výšce psa - dostanete tak rozměry "ložnice". (Dle našich hafanů, kteří boudy mají a obývají, je to:1400 mm na 1100 mm a výška min. 900 mm - tak jak je přiložený plánek). Nedělejte ji větší, pes ji nedokáže již vyhřát. Problém, který vám však nastane, je v tom, že fundlák je pes velký, ale ne od narození, kdy by si měl na boudu zvykat. Pokud mu tedy postavíte boudu v těchto rozměrech, bude ji "dorůstat" asi 12 až 16 měsíců. Možné řešení je udělat posuvnou přepážku mezi předsíní a ložnicí a upravovat tak velikost ložnice podle potřeby dorostence. Jiné řešení (vyjma stavění boudy podle potřeby) neznám.

PŮDORYS

 

(vyobrazení: © Tomáš Páč, 2006)

ŘEZ

 

(vyobrazení: © Tomáš Páč, 2006)

 

TEPELNÁ IZOLACE

Izolace ano či ne? Vycházím-li z boudiček našich hafánků, které izolované nejsou, pak izolace ne. Vycházím-li z různých článků o psích boudách, pak izolace ano. Ale...! Mé zkušenosti jsou takové, že v tepelně izolované boudě fundlák dlouho nepobude. Asi je mu tam "horko". Naše fena do boudy "odkráčí" pouze za třeskutých mrazů (od -170C) a to ještě jen proto, aby mi udělala radost.

V každém případě by však do boudy nemělo "táhnout" spárami. Je tedy dobře použít spojení pero-drážka tak, aby se zabránilo zároveň prosakování dešťové vody.

 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Pokud budete boudu povrchově upravovat nátěrem, použijte takový, který je hygienicky nezávadný. Pes bude s boudou v kontaktu. Prkna použitá na stavbu boudy zbavte větších nerovností, nejlépe je použít hoblované. Ani vám by se neleželo dobře na "fakírově" loži.

 

Pokud by vám při provádění boudy chyběla nějaká informace, či máte jakýkoli dotaz, pište na mail:

tpac@telecom.cz

 

© Tomáš Páč, 2006

autor: Tomáš Páč

 

 druhu

Vnitřní parazité, endoparazité psů a koček v našich chovech.

Otázkou je v jaké míře a spektrech se u nás vyskytují cizopasníci uvnitř hostitele, psů a koček, kteří jsou zároveň schopni parazitovat na člověku.

Parazitární onemocnění jsou závažným problémem v chovu zvířat, se kterým se potýkáme prakticky všude, hrozí i možnost přenosu na člověka. Parazité jsou z pohledu biologického velmi zajímaví živočichové. Jejich vývoj a morfologie jsou všeobecně málo známy. Existuje mnoho studií s parazitologickými onemocněními a v mnoho příručkách je o parazitózních onemocněních zmíněno. Za parazity se považují živočišné organismy od prvoků po obratlovce, organismy, jako mikrobi, houby, viry a některé druhy rostlin, které parazitují, mezi vlastní parazity neřadíme.

 

Endoparazity dělíme je na

 • střevní,
 • krevní,
 • tkáňové
 • a dutinové parazity.

 

Systematicky se řadí mezi

 • prvoky, Protozoa,
 • motolice, Trematoda,
 • tasemnice, Cestoda
 • a hlístice, Nematoda.

 

Ektoparazité, vnější parazité žijící na povrchu těla nebo v kůži jsou

 • parazitičtí zástupci roztočů, Acarina
 • a hmyz, Insecta.

 

Vazby parazitů na hostitele jsou různé,

 • obligátní jsou na svých hostitelích zcela závislí, bezpodmínečně musí část svého života žít paraziticky, kvůli dokončení svého vývoje, mnoho z nich nalezneme v podobě cysty, vajíček či larev.
 • Fakultativní, příležitostní parazité normálně cizopasným životem nežijí, za určitých okolností napadnou hostitele a využívají ho jako praví parazité, například larvy much.
 • Náhodný parazit napadne živočicha, není jeho normálním hostitelem, ale někdy se může postupně na nového hostitele adaptovat.
 • Permanentní cizopasí po celé období své dospělosti uvnitř nebo na povrchu hostitele.
 • Dočasní, temporální parazitují pouze po určité období, jako komár, Culicidae, štěnice, Cimex, ovád, Tabanus.
 • Hyperparazitismus znamená cizopasnictví na jiném druhu parazita, například prvoci v článcích tasemnic nebo motolic.
 • Pseudoparazité jsou organismy i různé útvary, které jsou pro svou vnější podobnost zaměňovány s vývojovými stádii parazitů nebo i s parazity dospělými, například trichomy rostlin, spory hub.

Hostiteli parazit může škodit tím, že mu odnímá část výživných látek nebo se živí jeho tkáněmi.

 

Podle hostitele parazity dělíme na

 • zooparazity, kteří cizopasí na živočiších,
 • a fytoparazity cizopasící na rostlinách.

I hostitele můžeme rozdělit do několika kategorií.

 • Definitivní hostitel je organismus, v němž parazit dosahuje pohlavní zralosti a množí se.
 • V mezihostiteli proběhne část vývojového cyklu, ale parazit zde nedosáhne pohlavní zralosti. Může se zde však množit částečně nepohlavně. Jeho role ve vývoji parazita je nezbytná, protože se v něm vyvíjejí stádia, která jsou schopná vyvolat nákazu právě až v definitivním hostiteli. Můžou to být všichni živočichové se stálou krevní teplotou, hospodářské, včetně psa, kočky a člověka.
 • Vektory neboli přenašeči jsou nazýváni mezihostitelé, kteří aktivně přenášejí infekci, například krev sající hmyz, roztoči, pavoukovci a hlodavci.
 • Paratenický hostitel, nazýván transportní nebo rezervoárový, se nezařadí do vývojového cyklu parazita a jeho účast není nutná.Mohou jím být různí teplokrevní obratlovci, nejčastěji jsou to drobní hlodavci, ale i hospodářská zvířata a člověk, rovněž někteří bezobratlí živočichové, jako žížaly a švábi.

U psů a koček jako typických masožravců je právě uplatnění paratenických hostitelů velmi časté u mnoha druhů parazitů. Parazité žijící na úkor hostitele vyvolávají často nemoci, kterým říkáme nemoci parazitární neboli parazitózy nebo také invazní nemoci.

 

Parazity můžeme rozdělit podle jeho vývojového cyklu.

 • Monoxenní paraziti, geoparaziti, geohelminti, jsou endoparazité s přímým vývinem, pro které je hostitel prostředím 1. řádu a vnější prostředí prostředím 2. řádu. Vývoj probíhá ve vnějším prostředí což je půda, voda. Parazit tedy nepotřebuje mezihostitele.
 • Heteroxenní paraziti, bioparazité, biohelminté, mají nepřímý vývojový cyklus. Potřebují tedy ve svém životě účast mezihostitele nebo vektora přenašeče.

 

Lamblie střevní, Giardia intestinalis

je jednobuněčný živočich, anaerobní, žijící bez přístupu vzduchu. Giardie se pohybují pomocí osmi bičíků. Měří 9 – 21 μm x 6 – 2 μm. Parazit je hruškovitého tvaru, přední část je zaoblená, zadní zašpičatělá. Hřbetní část je vyklenutá, břišní plochá, na které je adhezivní, přísavný disk. Potravu přijímá absorpcí mimobuněčných tekutin ze střevního obsahu, tak že se fixuje adhezivním diskem na povrchu střevní sliznice.

Hostitelské spektrum parazita je široké, zahrnuje psy, kočky, hospodářská zvířata, ale také člověka, bobra a potkana.Zdroj nákazy pro člověka, že zdrojem giardií pro člověka je nejčastěji zase člověk. U zoonózy, přenos z bobra a jiných divokých a domácích zvířat je nezanedbatelný.

Infekce se vyskytuje na celém světě, postiženy jsou zejména děti. Počet existujících nemocí infekce je vyšší v oblastech s nízkou úrovní hygieny a v dětských kolektivních zařízeních, zejména pro děti předškolního věku.

 

Toxoplasma gondii

je prvok, který parazituje intracelulárně, nitrobuněčně. Životní cyklus Toxoplasma gondii je velmi komplikovaný a je charakterizován změnou hostitele přechodného a konečného.

Mezihostiteli mohou být všichni homoitermní, živočichové se stálou tělesnou teplotou, včetně hospodářských zvířat, psa a člověka.Definitivním hostitelem je kočka a ostatní zástupci kočkovitých. Kromě člověka je vůči této infekci vnímavá většina, kteří udržují stálou tělesnou teplotu. Dosud bylo onemocnění prokázáno u více než 200 druhů savců a ptáků.

Zdrojem infekce pro člověka je syrové maso nebo nedostatečně opracované maso a vnitřnosti. Dále vysporulované oocysty kontaminují vodu, potravu a životní prostředí. V přírodě přežívají déle než 1 rok.

Toxoplasmóza není přenosná z člověka na člověka a je rozšířena po celém světě. V české republice byl v posledních letech zaznamenán zvýšený výskyt, 1 500 případů, přičemž 92 % případů je u osob do 45 let života.

 

Sarkocystóza, Svalovky, Sarcocystis

 • Sarcocystis gigantea

Definitivním hostitelem mimo člověka může být kočka. Mezihostitelem je ovce. Je velmi patogenní pro myši, vrabce, králíky, pro ostatní živočichy méně.

 • svalovka lidská,Sarcocystis lindemanni

Mezihostitelem člověk, definitivní hostitel je dosud neznámý.

 • Sarcocystis hirsuta

Definitivní hostitel kočka, mezihostitelem je skot.

 • Sarcocystis suifelis

Definitivní hostitel kočka, mezihostitelem je prase.

 • Sarcocystis ariensicanis

Definitivní hostitel pes, mezihostitel ovce.

 • Sarcocystis ovicanis

Definitivní hostitel pes, mezihostitel ovce.

 • svalovka hovězí, Sarcocystis cruzi

Mezihostitelem je skot, hostitelem pes, je typický tím, že trusem jsou vylučovány velké sporocysty.

 • svalovka prasečí,Sarcocystis mieschiriana

Definitivní hostitel pes, mezihostitel prase. Mezi další běžné mezihostitele Sarcocystis u psů a koček patří kůň, koza, myš, králík, bažant.

Svalovky jsou prvoci o velikosti 12 – 15 μm. Patří mezi kokcidie, a to mezi vícehostitelské, heteroxenní.

Většinou jsou mikroskopické velikosti do 1 mm, a proto jsou označovány jako mikrocyty, u některých druhů se vyskytují makrocysty viditelné pouhým okem. Zdrojem nákazy jsou substráty kontaminované fekáliemi konečných hostitelů plných sporocyst. Pasivně pomáhá roznášet původce onemocnění i hmyz. Člověk po nákaze vylučuje za 7 – 9 dní sporulované oocysty stolicí. Příznaky se projeví po 3 měsících až za 1 rok.

 

Tenióza, tasemnice

Ve výjimečných případech se člověk může nakazit tasemnicemi parazitujících na psech a kočkách. Tasemnice jsou živočichové zcela přizpůsobení způsobu života uvnitř těla hostitele. V dospělosti žijí ve střevech obratlovců. Jejich larvy, ekosféra, se dostávají do krevního oběhu a s ním i do svalů, kde se přeměňují v klidové stadium, larvocystu, zvané boubel. Plnohodnotný jedinec je podstatě tvořen již pouhou hlavičkou.

 • tasemnice psí, Dipylidium caninum

Patří mezi ploché červy díky dorzoventrálně zploštělému tělu. Tasemnice mají charakteristické článkované tělo, strobilum, velikosti od 15 – 45 cm, výjimečně až 80 cm.

Jako mezihostitelé se uplatňují zejména blechy i všenky. Hostitel pes, kočka, ale také člověk se nakazí pozřením infekční blechy či všenky.

Tasemnice psí je u nás i ve většině ostatních zemí nejrozšířenější. Parazit se běžně vyskytuje tam, kde se nacházejí hlavní mezihostitelé, blechy.

 • tasemnice vroubená, Taenia hydatigena

Je největší psí tasemnice. Délka těla je 0,5 – 2,5 m.

Mezihostitel se nakazí perorálně, přes dutinu ústní, jsou jím býložravci a všežravci například ovce, koza, skot a volně žijící přežvýkavci, prase domácí i divoké.

Dospělé tasemnice žijí v tenkém střevě psa, lišky, vlka, tchoře a kuny. U koček neparazituje.

 

 • tasemnice vrtohlavá, Taenia multiceps

Délka strobila se pohybuje od 0,2 – 1,2 m

Tasemnice vrtohlavá cizopasí v tenkém střevě psů, případně dalších psovitých

šelem. U kočky opět nežije. Onkosféra, obrvená kulovitá larva tasemnic, se dostává krmivem a vodou znečištěnou výkaly do trávicího ústrojí všežravců, býložravců nejčastěji ovcí, a krví do mozku, popřípadě míchy.

Člověk může být i náhodným mezihostitelem parazita tasemnice vrtohlavé a tasemnice vroubené a to pozřením vajíček tasemnice.

Tasemnice žijí průměrně 1 – 5 let a vylučují s přestávkami články s velkým množstvím vajíček. V koncovém článku se nachází 15 – 100 tisíc vajíček. Pouze 1/3 článku je vylučována trusem, zatím co 2/3 odcházejí bez defekace, vyprazdňování stolice. Kontaminace prostředí není tedy

limitována kálením. Při vysoké vlhkosti a nízké teplotě přežívají proglotidy několik hodin až dní a kontrakčními pohyby vytlačují vajíčka. Na rozšiřování vajíček se podílejí různé druhy much, Musca, Caliphora, ale také dešťovky, ptáci, prudký déšť, záplavy, silný vítr. Vajíčka se tak dostávají do vzdálenosti mnoho metrů. Přežívají v závislosti na vlhkosti a teplotě až několik měsíců.

 

Měchožil zhoubný, Echinococcus granulosus

Tento parazit patřící mezi velmi malé tasemnice, jehož tělo dosahuje délky 2 – 6 mm, v některých literaturách uváděno až 11 mm, má pouze 2 – 7 článků o délce 3 mm a šířce 0,6 mm. Vytváří však největší boubel, dosahující velikosti dětské hlavičky a je pro svého hostitele značně patogenní. Tato larvocysta se nazývá echinokok.

K infekci dochází per orálně kontaminovaným krmivem.V dospělosti cizopasí v tenkém střevě psovitých šelem například u psa, lišky či vlka. Pes může hostit od několika jedinců až 300 tisíc exemplářů této tasemnice. Mezihostiteli, ve kterých se vyvíjí larvocysta typu echinokoka, jsou především přežvýkavci, ale i další býložravci a také člověk.

V naší zemi se v důsledku prohlídek masa hospodářských zvířat vyskytuje Echinococcus granulosus velmi vzácně. Častější je výskyt této tasemnice na Balkáně, v Itálii, Řecku, Španělsku, z ostatních světadílů se echinokokóza vyskytuje v Americe, Africe, i Asii. Onemocnění se u nás vyskytuje kosmopolitně. Frekvence uvedené choroby závisí na úzkém kontaktu lidí a infikovaných psů.

Zdrojem onemocnění pro člověka je pes a všechny psovité šelmy, které jsou konečným hostitelem tasemnice Echonocuccus granulosus. Echinokok se u člověka vyvíjí po infekci vajíčky, která jsou obsažena ve zralém článku vyloučeném trusem. Při rozpadu článku se vajíčka uvolní a kontaminují prostředí, ve kterém zůstávají schopná infekce několik měsíců. K infekci člověka, většinou v dětském věku, dochází kontaktem s infikovaným psem, který vylučuje vajíčka. Možný je i nepřímý přenos kontaminovanou vodou, potravinami, půdou či předměty a výjimečně mohou být vajíčka přenesena mouchami. Onemocnění není přímo přenosné z člověka na člověka, ani z jednoho mezihostitele na druhého.

 

Měchožil větvený, Alveococcus multilocularis

Dospělé tasemnice se podobají předchozímu druhu, jsou poněkud menší. Délka strobila je 1,2 – 3,7 mm, někdy až 6 mm a skládá se obvykle z 5 článků.

Cizopasí v tenkém střevě šelem především lišek, ale i u psů a koček.Typickým mezihostitelem jsou hlodavci, ale může se vyvinout i u člověka.Zoonóza, alveokok se vytvoří u člověka po infekci vajíčky. Onemocnění může mít pro člověka až smrtelný průběh.

V našich podmínkách je to vzácné onemocnění, větší rozšíření je v USA, Kanadě, Asii, Austrálii. V Evropě hlavně v alpských zemích, Francie, Německo, Švýcarsko, Rakousko a v jižní Evropě.

Zdrojem infekce jsou vajíčka, která jsou v článcích vylučovaných trusem hostitelů. Člověk se nakazí perorálně vajíčky, např. při konzumování lesních plodů kontaminovaných liščími fekáliemi. Larvocysty se u člověka lokalizují převážně v játrech, rostou pomalu, někdy až 30 roků. Cysta se chová jako malinký nádor s možností tvorby metastáz do mozku a plic.

 

Škrkavky, Ascarididae

Škrkavky jsou oblé hlístice, patří mezi oblé červy, Nemathelmintes, vyznačují se protáhlým tělem na obou koncích zašpičatělým, na průřezu okrouhlým. Škrkavky jsou odděleného pohlaví, gonochoristé, přičemž samečci jsou zpravidla menší a mají spirálovitě zakončený zadeček.

 

 • Škrkavka psí, Toxocara canis

Samci měří 9 - 13 x 0,2 - 0,25cm a samičky 10 - 18 x 0,25 - 0,3 cm. Cervikální křidélka jsou dlouhá 2 - 2,5 mm a široká 0,2 mm. Velikost vajíček se pohybuje od 72 – do 85 μm.

Hostitelem jsou psi a ostatní psovití. U nás u volně žijících i v zajetí chovaných lišek. Hostitel se nakazí per os zralými vajíčky, která se dostanou do střeva.

Pes se může nakazit pozřením paratenického hostitele. Mohou jím být různí teplokrevní obratlovci, nejčastěji jsou to drobní hlodavci, ale i hospodářská zvířata a člověk, rovněž někteří bezobratlí živočichové, např. žížaly a švábi.

 

 • Škrkavka kočičí, Toxocara cati

Tyto hlístice jsou bělavé až nažloutlé barvy. Mají krátká široká cervikální křidélka a měří 1,7 – 2,3 x 0,2 – 0,3 mm. Jedinci samčího pohlaví dosahují délky 6 – 7 cm, samičky až 10 cm. Vajíčka jsou široce oválná, silnostěnná s granulovaným povrchem, dosahují velikosti 65 – 75 μm.

Kočky se nakazí zralými vajíčky, ze kterých se v trávicím traktu uvolní larvy.Škrkavka kočičí je kosmopolitně rozšířený parazit v našich podmínkách je nejčastější hlístice kočky. Škrkavka psía Škrkavka kočičípředstavují určité zdravotní riziko pro člověka. Člověk jako paratenický hostitel se nakazí per os buď zralými vajíčky škrkavek z kontaminovaného prostředí nebo larvami z jiného paratenického hostitele.

Toulavé kočky představují nebezpečný zdroj vajíček škrkavek pro lidskou populaci, protože zahrabávají trus do sypkého materiálu a tím kontaminují prostředí pískoviště, záhony, případně suroviny a potraviny v místech, kde se uchovávají a zpracovávají sýpky, skladiště, obchody, mlýny.

 

 • škrkavka šelmí, Toxascaris leonina

Hlístice je bělavé barvy s kroužkovanou kutikulou a dlouhými, úzkými cervikálními křidélky. Jedinci samčího pohlaví měří 6 – 6,6 cm a samičky dosahují délky 6 – 10 cm. Vajíčka jsou oválná až kulovitá, silnostěnná a bez výrazně granulovaného povrchu, měří 75 – 85 μm.

Hostitelem je pes i kočka včetně ostatních zástupců obou čeledí psovitých a kočkovitých. K nakažení dochází zralým vajíčkem obsahujícím plně vyvinutou larvu 2. Stádia, nejčastěji se nakazí vajíčky kontaminujícími prostředí nebo paratenickým hostitelem. Je zjištěno, že kmenyškrkavky šelmíze psa se nakazí pouze psi, ale kočky ne, zatímco kmeny z koček lze infikovat jak kočky, tak psy.

Zdrojem nákazy pro člověka je fekálně kontaminované prostředí koček a psů, v jejichž střevech žijí dospělí paraziti vylučující vajíčka. Nákaza se přenáší orální cestou. Nejčastěji se infikují děti při hraní na zemi, zejména na pískovištích, na hřištích a v městských parcích, kde je výskyt toxocarových vajíček. Ta se do půdy dostávají s výkaly infikovaných psů a koček. Onemocnění není přímo přenosné z člověka na člověka. V organismu člověka, jako nespecifického hostitele není parazit schopen dokončit biologický cyklus a dosáhnout stadia

dospělosti. Toxokaróza se vyskytuje na celém světě. Závažná onemocnění jsou vzácná a většinou postihují děti ve věku 14 – 40 měsíců, ale i jiné věkové skupiny.

 

měchovci, Strongylidae

Nematoda dlouhé 4 – 28 mm s dobře vyvinutou ústní kapsulou. Přední konec těla je více nebo méně dorzoventrálně ohnutý. Kopulační orgány jsou dobře vyvinuté. Parazitují v trávicí soustavě savců, živí se krví. K vývoji nepotřebují mezihostitele.

 

 • Měchovec psí, Ancylostoma caninum

Dospělci jsou drobní červi s výrazně vyvinutou ústní kapsulou se 3 páry zubů, sameček měří 9 – 12 mm a samička 15 – 18 mm. Produkují oválná tenkostěnná vajíčka o velikosti 53 – 69 x 35 – 54 μm.

Měchovci se lokalizují v tenkém střevě psa. Pomocí ústní kapsulky se fixují na sliznici. Infekčními larvami se mohou nakazit různí parateničtí hostitelé, hlodavci, domácí zvířata a lidé. Uplatňuje se hmyz, mouchy. Vyskytuje se ve všech evropských zemích. Vyšší výskyt zaznamenáváme hlavně v hromadných chovech psů.

Zdrojem nákazy pro člověka je infikovaný pes. Eventuálně se může nakazit z fekálií koček, ale jiným druhem měchovce. Člověk se nakazí nejčastěji ve vlhkém prostředí při kontaktu s vodou nebo půdou obsahující larvy, které aktivně pronikají kůží především v meziprstních oblastech rukou a nohou. K nákaze může také dojít při koupání nebo napití kontaminované vody. Onemocnění není přímo přenosné z člověka na člověka, infikovaní jedinci, kteří nejsou léčeni, mohou kontaminovat zevní prostředí, především půdu, larvy přítomné v půdě zůstávají infekční několik týdnů.

 

 • Měchovec liščí, Uncinaria stenocephala

Sameček měří 5 – 8,5 mm a samička 7 – 12 mm. Vajíčka jsou oválná, tenkostěnná, dosahují velikosti 75 – 85 x 40 – 45 μm.

Hostitelem pro tohoto měchovce je pes, kočka i ostatní zástupci psovitých a kočkovitých šelem, ze kterých je zapotřebí jmenovat především lišku obecnou.

Pokud se člověk vyskytuje bos v prostředí, ve kterém se vyskytují infekční larvy měchovců, ve vlhkém a blátivém prostředí nezpevněných kotců, vnikají larvy aktivně do kůže na nohou a zůstávají v podkožním vazivu. Způsobují vznik červených, silně svědících eflorescencí, erytém, papulky. Jelikož se jedná o infekci nespecifického hostitele, larvy po několika dnech hynou.

 

Svalovec stočený, Trichinella spiralis

Sameček měří 1,2 – 18 mm má dva kloakální laloky, samička dosahuje velikosti 1,3 – 4 mm.

Trichinely jsou biohelminti. Konečný hostitel se nakazí pozřením masa syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného s larvami trichinel. Dospělí psi se trichinelami nakazí pouze výjimečně, většinou dojde k jejich likvidaci již ve střevě. K rozvinutí infekce dochází hlavně u mladých zvířat. Kočky mohou onemocnět po celý život.

Zdroj nákazy pro člověka, prasata, psi, kočky, koně a řada divokých zvířat, včetně lišek, divokých prasat, jezevců, hlodavců, vlků, medvědů, polárních medvědů, mořských savců, hyen, šakalů, lvů a leopardů. V našich podmínkách bylo nejčastěji vehikulem nákazy maso divočáka. V epitelu tenkého střeva se z larvy vyvine dospělý červ. Oplodněná samička rodí larvy, které pronikají do lymfatických cest a do žil, kterými jsou proudem krve roznášeny po těle. Larvy se potom ve svalech opouzdřují. Onemocnění se z člověka na člověka nepřenáší. Zvířecí hostitelé zůstávají infekční po měsíce, jejich maso je infekční po dlouhé období, pokud není uvařeno, zmraženo nebo ozářeno. Onemocnění se vyskytuje na celém světě, jeho incidence je však rozdílná v různých oblastech, v závislosti na způsobu pojídání a přípravě vepřového masa a masa divokých zvířat. Obvykle dochází k sporadickému výskytu nebo k malým, ohraničeným epidemiím, vehikulem přenosu jsou výrobky z vepřového masa, nebo z masa divokých prasat. Byly popsány i epidemie s přenosem výrobky z koňského masa.

 

Abychom snížili riziko nakažení a onemocnění člověka způsobené parazity psů a koček, je za potřebí dodržovat zásady terapie a prevence u chovaných zvířat.

Léčbě parazitárních onemocnění by v ideálním případě měla předcházet přesná diagnostika a určení druhu parazita. Přesto, v některých případech, nejtypičtější je problematika škrkavek u mláďat masožravců, upřednostňujeme preventivní

dehelmintizaci, odčervení, pravděpodobnost jejich nakažení je mimořádně vysoká. Naproti tomu u dospělých psů je preventivní podávání přípravků opodstatněné až po pozitivním parazitologickém nálezu. Pravidlo platí i pro tasemnice. V zásadě lze doporučit preventivní vyšetření trusu u zvířat do 2 let 1 krát za 3 měsíce, u zvířat starších stačí vyšetřovat trus jednou za půl roku. Problematika protozoárních, způsobená prvoky, infekcí a jejich léčba je ve většině případů natolik složitá, že jí musí předcházet důkladná diagnostika a specifická terapie.

Při léčbě musíme dbát na to, abychom předešli vytvoření rezistentních kmenů parazitů. Hlavní zásadou je aplikace plné terapeutické dávky. Rezistence vzniká právě při podání „preventivní dávky“, čímž jsou někdy chybně myšleny dávky nižší než léčebné. Parazit není zlikvidován, dochází k začlenění antiparazitika do jeho organismu a vzniklé změny se mohou stát dědičnými pro další generace. Tímto způsobem vznikají rezistentní kmeny parazitů, které se jen obtížně terapeuticky zvládají. Při pravidelné preventivním odčervení používáme proto vždy terapeutickou dávku vypočítanou podle hmotnosti zvířete.

V současné době je i na našem trhu široká paleta moderních antiparazitik. Rezistenci předcházíme i střídáním preparátů proti určitým parazitům tak, aby nedošlo ke vzniku odolnosti vůči určité účinné složce antiparazitárního přípravku.

text: Pavlína Vobořilová

 

 stránka - Veterinární péče - Strep G

Strep G

Strepococcus canis neboli Strep G je bakterie, která se běžně vyskytuje v populaci, kde u dospělých zdravých zvířat nezpůsobuje žádné potíže. I když nejde o klasickou nákazu se šířením v populaci psů, zdá se, že se v některém chovu „uhnízdí“ jako opakovaný problém a je někdy obtížné se ho zbavit. Obvykle izolovaný Streptococcus canis (skupiny G) je ovšem i častou součástí normální mikroflóry povrchu všech sliznic včetně poševní nebo konečníkové a lze jej zachytit i na zdravé kůži psa.

Záleží tedy zřejmě na souhře nepříznivých okolností, aby se mohl podílet na místních infikovaných zánětech například kůže, spojivky, ale i mléčné žlázy či dělohy. Organismus dospělého psa vesměs nepřipustí celotělovou infekci nebo až septický stav, jak se stává u bezbranných novorozených štěňat. K onemocnění streptokokovou infekcí tedy dochází po místním nebo celkovém oslabení přirozené obranyschopnosti organismu psa a za přítomnosti kmene bakterií se zvýšenou agresivitou.
Tento streptokok je jednou z příčin málo početných vrhů, vstřebávání plodů, zánětu dělohy, potratů, předčasných porodů a úhynů po porodu, přičemž ale nereaguje na léčbu běžnými antibiotiky.
Propuknutím infekce se pak jeho agresivita většinou ještě zesiluje. Takový streptokok se pak může ve skupině zvířat šířit kapénkovou infekcí nebo přímým stykem, nevyjímaje třeba krytí.
Nejlépe se zachycuje jeho přítomnost ze zánětu kůže, dělohy, mléčné žlázy nebo z čerstvě uhynulého štěněte. Mimo tělo psa Strep G nepřežívá.
Jak postupovat? Zaměřit se především na feny se ztrátou štěňat, s velkým úhynem nebo při zánětu dělohy apod – nechat fenu vyšetřit a pokud se prokáže přítomnost Strepu G, necháme vyšetřit i smečku doma, ale i tam kde často fena pobývala, případně krycího psa. Pokud totiž zachytíme kmen tohoto streptokoka, nemůžeme si být jisti, kam až nám dosáhl. U psa se provádí kultivace a cytologie především výtěrů předkožkového vaku, u fen většinou zachytíme strep na sliznici pochvy, ale za normální situace je neškodný, proto je nejlepší buď poporodní čištění feny nebo alespoň zvýšená citlivost sliznice před vlastní říjí.
Diagnostika tohoto streptokoka je velmi obtížná, jedná se o bakterii, která při kultivaci roste velmi dlouho, proto nedochází při běžné kultivaci v laboratoři k jejímu objevení. Navíc se v organismu vyskytuje ve velmi nízké koncentraci. Proto, pokud se vyloučí při onemocnění pohlavního aparátu přítomnost E.coli nebo chlamydií, je potřeba mít na paměti variantu tohoto streptokoka jako původce.
U koček, kde je poměrně velká promořenost tímto streptokokem je dokonce prokázáno, že od infikované feny jsou přes pupeční šňůru infikována koťata. Lze tedy předpokládat, že u psů bude situace obdobná. Zde je asi na místě se ptát? Nezabřezává mi fena? Byl u předků či sourozenců úhyn štěňat, zánět dělohy, apod?
Nové invazivní kmeny streptokoků objevily poměrně nedávno v Americe a vedou k děsivému onemocnění u psů i lidí. U obou se může rozvíjet streptokový syndrom toxického šoku, s rychlým rozvojem příznaků - vysoká horečka, kašel, srážení krve… Nezdají se, podle tamějších odborníků nijak děsivé streptokokové záněty kůže, ale především sliznice hárající feny je náchylná k rychlému přenosu infekce.
Účinná léčba je zaznamenána širokospektrálními antibiotiky, ale i na ty nemusí daný jedinec vždy reagovat. Běžná antibiotika nezabírají vůbec.

 

 

 

Příspěvky

Jak vychovávat štěně u krmení

23. 7. 2011

http://www.e-party.cz/img/dort-pohadkovy-05-scooby-doo.jpg

 

Koupili jsme štěně

23. 7. 2011